Smitsomme Sindslidelser før og nu med særligt Henblik paa de nyeste Kunstretninger – Carl Jul. Salomonsen

CURRICULUM-SERIEN 03

I januar 1919 fremsatte den førende bakteriolog Carl Julius Salomonsen sin i dag berygtede og berømte teori om dysmorfismen. Det er værd at bemærke, at Salomonsen i 1878 havde gjort den banebrydende iagttagelse, at tuberkulosen er en særlig og selvstændig infektionssygdom … Disse detaljer er vigtige, fordi de viser noget om den autoritative etos og status, som Salomonsen var i besiddelse af, da han kun 5 år før sin død fremkom med den for kunst- og kulturhistorien interessante og kontroversielle dysmorfismeteori.

Det er endvidere vigtigt at understrege, at foredraget Smitsomme Sindslidelser før og nu med særligt Henblik paa de nyeste Kunstretninger, som startede hele dysmorfisme-debatten, blev afholdt i Medicinsk Historisk Selskabs lokaler i København.

Dysmorfisme-teorien blev alment udbredt og omdiskuteret, og foredraget udkom således som en selvstændig publikation allerede samme år, som det var blevet afholdt for første gang. Det var først og fremmest de udenlandske og radikale avantgarder såsom kubisme, konstruktivisme, futurisme, dadaisme, Neue sachlichkeit og ekspressionisme, som Salomonsen var i opgør med.

I dag er kunsten stadig under pres. Den statslige opfattelse af ´god kunst´ er den ukritiske og ufarlige kunst. De potentielt revolterende kunstformer har stadig dårlige vækstbetingelser. Er vi ikke kommet længere end på Salomonsens tid?

Yderligere indhold:

Indledende randbemærkninger om dysmorfismens
smitsomme natur
af Jens Tang Kristensen

Moderne Kunst og Sindssygdom – Svar til Professer Salomonsen
Leo Swane, Dr. Med. Oluf Thomsen, Harald Giersing,
af Joh. C. Bjerg, S. Danneskiold- Samsøe

Ekspressionisme
af Otto Gelsted

Tillægsbemærkninger om Dysmorphismens Syglige Natur
af Carl Julius Salomonsen

Dysmorfismedebatten – En diskussion om sundhed og sygdom
i den modernistiske bevægelse omkring første verdenskrig
af Hanne Abildgaard

 

Forfatter: Carl Julius Salomonsen

ISBN 978-87-999538-5-1

Udgivelsesdato:  23/04/18

Sider: 166

Pris: 175,00 kr. + forsendelse

—KØB hos MIKROFEST—